تاثیر نرم افزار های قفل شکسته در نگارش CDR سازمان مهندسی

آیا استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته در نگارش CDR مشکل ساز خواهد بود؟

یکی از مواردی که مهندسین برای ارزیابی مدارکشان باید به سازمان مهندسی استرالیا ارائه نمایند ، CDR می باشد. CDR مخفف ۳ پروژه و یک خلاصه است که باید توسط هر فرد کاملا یونیک باشد. با توجه به اینکه در زمان نگارش CDR باید به طور دقیق از نرم افزارهایی که استفاده کردید در زمینه کاریتان ، خلاصه ای به همراه نمونه عکس یا جدول از طراحی و یا تحلیلی که با نرم افزارهای تخصصی مهندسی رشته تان کار کرده اید ارائه نمایید، سوال مطرح شده است که استفاده از این نرم افزارها آیا مشکل آفرین می شود یا خیر؟ دلیل این سوال هم به دلیل قفل شکسته بودن نرم افزارهای استفاده شده در ایران می باشد. پاسخ به این سوال این است که مشکلی وجود نخواهد داشت و سازمان مهندسی استرالیا در این باره از شما سوال و تحقیقی انجام نخواهد داد. پس نگران نباشید.

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

X