تحلیلگر فرآیند کسب و کار در استرالیا

میانگین حقوق تحلیلگر فرآیند کسب و کار در استرالیا

میانگین حقوق برای یک تحلیلگر فرآیندهای کسب و کار در استرالیا 77656 دلار استرالیا است.

تعریف شغلی برای تحلیلگر فرآیند کسب و کار در استرالیا

تحلیلگر فرآیند کسب و کار فرآیندهای متعدد را ارزیابی و بررسی نموده، و طرحهای ویژه برای استفاده از این تجزیه و تحلیل به منظور بهبود عملکرد کسب و کار ارائه میدهد. این تحلیلگران اطلاعات ضروری را جمع آوری نموده، تجزیه و تحلیل داده انجام داده، داده و تجزیه و تحلیل را برای کاربرد آینده در برنامه ریزی مالی حفظ میکنند. یک تحلیلگر فرآیند کسب و کار بایستی در تفکر استراتژیک، تجزیه و تحلیل مالی، توسعه استراتژی و تصمیمگیری مهارت بسیاری داشته باشد. وظایف تحلیلگران به صورت روزانه، بسته به نیازهای شرکت، متفاوت هستند.

تحلیلگران فرآیند کسب و کار معمولا در یک محیط دفتری در طول ساعات کاری معمول کار میکنند. آنها ممکن است در یک شرکت منفرد یا به عنوان مشاور برای شرکتهای متعدد کار کنند. تحلیلگران فرآیند کسب و کار ممکن است مستقیما تحت نظارت یک تحلیلگر کسب و کار فعالیت کرده، یا بخشی از یک تیم تحت نظارت یک سوپروایز عمومی یا مدیر باشند. اگرچه تحلیلگران فرآیند کسب و کار به طور مستقیم در روابط مشتری مشارکت ندارند، شغل آنها به صورت غیرمستقیم باعث بهبود رابطه بین شرکت و مشتریان آن میشود. تحصیلات مورد نیاز برای تحلیلگر فرآیند کسب و کار معمولا شامل یک مدرن کارشناسی در حوزه مرتبط، مانند بازرگانی میباشد. شرکتها همچنین ترکیبی از مدارک پایینتر و تجربه در این حوزه را نیز بپذیرند.

وظایف تحلیلگر فرآیند کسب و کار در استرالیا

  • شناسایی نیازهای کاربر از درخواستهای کاربر و توسعه استراتژیهایی برای رسیدگی به این نیازها.
  • ارزیابی دقیق اطلاعات از منابع متعدد و مشخص نمودن کیفیت دقیق تجزیه و تحلیل نهایی.
  • ابلاغ داده پیچیده به شیوه های قابل فهم.
  • تعیین، پیاده سازی و ارزیابی معیارهای کسب و کار برای رسیدگی به نیازهای سازمانی مستمر یا اطلاعات مشتری.
  • تجزیه و تحلیل و گزارش در زمینه داده پیچیده برای رسیدگی به نیازهای مشتری.

مهارتهای محبوب برای تحلیلگر فرآیند کسب و کار در استرالیا

مهارت در تجزیه و تحلیل کسب و کار، مهندسی فرآیند کسب و کار و مدیریت پروژه به دستمزدی بالاتر از میانگین مرتبط هستند. مهارتهایی که دارای دستمزد پایینتر از نرخ بازار هستند شامل تجزیه و تحلیل داده و بهبود فرآیند می باشند.

دستمزد با توجه به میزان تجربه برای تحلیلگر فرآیند کسب و کار در استرالیا

یک تحلیلگر فرآیند کسب و کار در ابتدای حرفه خود با 1 تا 4 سال تجربه به مجموع میانگین (شامل انعام، پاداش و اضافه کاری) 70347 دلار استرالیا، براساس داده 35 حقوق، دست مییابد. یک تحلیلگر فرآیند کسب و کار در میانه حرفه خود با 5 تا 9 سال تجربه به مجموع میانگین 94702 دلار استرالیا، براساس داده 23 حقوق، دست مییابد. یک تحلیلگر فرآیند کسب و کار با تجربه با 10 تا 19 سال تجربه به مجموع میانگین 90165 دلار استرالیا دست مییابد، براساس داده 21 حقوق.

تفاوت دستمزد با توجه به موقعیت

کارکنان دارای عنوان شغلی تحلیلگر فرآیند کسب و کار در سیدنی، نیو ساوت ولز (ولز جنوبی نو) به طور متوسط 1.6% بیش از میانگین ملی درآمد دارند. پایینترین حقوق را میتوان در ملبورن، ویکتوریا (8.1% کمتر) و بریزبن، کویینزلند (0.2% کمتر) یافت.

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

X