تعداد دعوت نامه های ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ برای ویزای ۱۸۹

انتشار تعداد دعوت نامه های ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ خیلی هم هیجان انگیز نبود.

طبق انتظارات راند نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شد، این راند از قبل قابل پیش بینی بود که نباید روی تعداد دعوت نامه آن خیلی حساب ویژه ای باز کرد. این تحلیل به دلیل همراه شدن تو دلیل بسیار عمده است که از قبل کاملا قابل پیش بینی بوده است.

۱- تعطیلات ژانویه در پیش روست و اداره مهاجرت باید پیش بینی مرخصی های کارمندان خود را بکند ، پس تعداد دعوت نامه ای صادر می کند تا در این فرصت بر اساس نیروی انسانی که خواهد داشت بتواند پاسخگو باشند.

۲- تغییرات از پیش تعیین شده ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ بسیار واضح بیان کرده بود که دیگر قرار نیست با این روند و نوع امتیاز بندی دعوت نامه صادر شود و قرار به تغییرات گسترده ای بود که بر اساس سیاست های کلان دولت استرالیا بنا شده بود. پس با توجه به اینکه دولت استرالیا به این جمع بندی رسیده بود که این روش دعوت نامه اشتباه است ، پس صرفا به دادن حداقل تعداد دعوت نامه باید بسنده می کرد.

تعداد دعوت نامه های صادر شده برای ویزای ۱۸۹ استرالیا تنها ۲۵۰ عدد بود.

اما این عدد از ۱۱ نوامبر که این راند برگزار شد تا کنون توسط سایت های مختلف که اقدام به حدس زدن و اقدام به انتشار اطلاعات می کنند از عدد ۱۰۰ تا عدد ۵۰۰ یا ۷۵۰ متفاوت بود که هیچ کدام حتی نزدیک هم به تعداد واقعی نبودند‌.

امتیازهایی که در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ موفق به دریافت دعوت نامه ۱۸۹ استرالیا شدند به شرح زیر هستند.

۱- ۱۰۰ امتیاز = ۱۰ نفر

۲- ۹۵ امتیاز = ۴۵ نفر

۳- ۹۰ امتیاز = ۶۵ نفر

۴- ۸۵ امتیاز = ۱۳۰ نفر

بر خلاف اخبارهای منتشر شده هنوز هم افرادی که ۸۵ امتیاز دارند و رشته آنها جزو مشاغل پروراتا نبوده است، تنها بعد ۱۲ روز توانسته اند دعوت نامه ویزای ۱۸۹ خود را دریافت نمایند و این فوق العاده است. پس اگر شما در رشته های غیر پروراتا بوده اید با داشتن ۸۵ امتیاز به صورت قطعی در کمتر از ۱۲ روز از درخواست ویزای ۱۸۹ استرالیا دعوت نامه را دریافت کرده اید.

پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

X