ماتریکس کنبرا ۲۰۲۰

نکته ی جدیدی در ماتریکس کنبرا در سال ۲۰۲۰ به چشم می خورد که در ماتریکس سال گذشته ۲۰۱۹ وجود نداشت.

🔔🔔 Your BANK STATEMENTS MUST evidence your claimed date of arrival and previous residence in Canberra 🔔🔔

✅ این جمله در ماتریکس منتشر شده سال ۲۰۱۹ وجود نداشت و به تازگی به متن جدید ماتریکس کنبرا در سال ۲۰۲۰ اضافه شده است.

✅ این نوع نیاز برای اثبات ادعا،  می تواند سر آغاز سخت گیری های جدید استرالیا در زمینه اثبات موارد ادعایی باشد.

✅ در سالهای گذشته اثبات حضور در کنبرا برای ویزاهای این ایالت می توانست بر اساس :

🔹️ بلیط هواپیما رفت و برگشت به کنبرا

🔹️ حضور در هتل و نگه داشتن ووچر هتل

🔹️ خرید از مراکز تجاری و تفریحی در کنبرا با کارت بانکی و نگه داشتن رسیدهای آن

✅ می توانستیم اقدام به اثبات حضور در کنبرا نماییم، اما این متن صریح قانون اشاره به این دارد که باید برای اثبات حضور در کنبرا ، صورت حساب بانکی حتما ارائه شود.

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

X