مدیرت پروژه و ساخت در استرالیا

میانگین حقوق مدیر پروژه ساخت و ساز در استرالیا

میانگین حقوق برای یک مدیر پروژه ساخت و ساز در استرالیا 99666 دلار استرالیا است.

تعریف شغلی برای مدیر پروژه ساخت و ساز

مدیر پروژه ساخت و ساز اقدام به برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر طیفی گسترده از پروژهها شامل ساخت یا تعمیر و نگهداری از تاسیسات، ساختمانها، جادهها و سیستمهای ساختمانی مینماید. آنها از زمان مفهوم سازی تا تکمیل برروی فرآیند ساخت و ساز نظارت میکنند. این فعالیتها شامل نظارت بر ناظران ساخت و ساز، پیمانکاران و کارگران متعدد هستند. معمولا، مدیر پروژه ساخت و ساز میبایست در خصوص پیشرفت پروژه به مالک و مقامات رسمی محلی گزارش دهد. مدیران پروژه باید دارای مهارتهای عالی برنامه ریزی بوده و به طور موثر وظایف را زمانبندی نموده، به موعد مقرر رسیدگی کرده و از یک طرح بودجه پیروی کنند. آنها همچنین بایستی به طور موثر پیمانکاران و فروشندگان را مدیریت نموده، بر کیفیت کار انجام شده نظارت کرده، و تکمیل شدن وظایف در محدوده بودجه و زمان را تضمین نمایند. مدیران پروژه ساخت و ساز بایستی قادر به خواندن بلوپرینت و طرحها، کدهای ساختمانی و قوانین مربوطه برای تضمین مطابقت پروژه با استانداردها و قوانین ساختمانی باشند.

بخش بسیاری از پروژه در سایت پروژه تکمیل شده، که ممکن است شامل برخی سطوح خطر جسمی باشد. اگرچه بخش عمده کار در محدوده ساعت کاری معمول انجام میشود، مدیران پروژه ساخت و ساز بایستی همیشه در صورت بروز موارد اضطراری در دسترس باشند. مدیران پروژه ساخت و ساز بایستی دارای دانش گسترده از ابزار، فرآیندها و مواد به کار رفته در ساخت و ساز عمومی باشند. آنها بایستی تحت فشار آرام باقی مانده، عاقلانه اقدام نموده، انعطاف پذیر بوده و به صورت موثر چندین وظیفه را همزمان در یک محیط پر سرعت مدیریت کنند. مهارتهای ارتباطی مدعی و بادقت ضروری هستند. تحصیلات رسمی لزوما مورد نیاز نبوده، اما تحصیل در علوم ساختمانی، مهندسی مدنی، کسب و کار، یا مدیریت پروژه ممکن است مفید باشد. مهمترین مساله تجربه کاری مرتبط در صنعت ساخت و ساز، از جمله حداقل مقداری آموزش حین کار است.

وظایف مدیر پروژه ساخت و ساز در استرالیا

  • برنامه ریزی و نظارت بر پیاده سازی طراحی برای ساخت و ساز، بازسازی و پروژههای تعمیراتی.
  • مشاوره با مشتریان و نمایندگان شرکت برای هدایت توسعه پروژه.
  • نظارت بر تامین بودجه، زمانبندی و سایر جنبه های مدیریتی پروژه.
  • انتخاب و هماهنگی پیمانکاران مورد نیاز برای پروژه.

مهارتهای محبوب برای مدیر پروژه ساخت و ساز در استرالیا

مهارت در مدیریت پروژه، مدیریت پیمانکار، مدیریت بودجه، برآورد ساخت و ساز و زمانبندی شغلی به دستمزد بالاتر از میانگین همبسته هستند.

دستمزد با توجه به میزان تجربه برای مدیر پروژه ساخت و ساز در استرالیا

یک مدیر پروژه ساخت و ساز در ابتدای حرفه خود با 1 تا 4 سال تجربه به مجموع میانگین (شامل انعام، پاداش و اضافه کاری) 78409 دلار استرالیا، براساس داده 64 حقوق، دست مییابد. یک مدیر پروژه ساخت و ساز در میانه حرفه خود با 5 تا 9 سال تجربه به مجموع میانگین 100434 دلار استرالیا، براساس داده 69 حقوق، دست مییابد. یک مدیر پروژه ساخت و ساز با تجربه با 10 تا 19 سال تجربه به مجموع میانگین 110515 دلار استرالیا دست مییابد، براساس داده 78 حقوق. در اواخر حرفه خود (20 سال و بالاتر)، کارکنان به مجموع میانگین 138253 دلار استرالیا دست مییابد.

تفاوت دستمزد با توجه به موقعیت

کارکنان دارای عنوان شغلی مدیر پروژه ساخت و ساز در پرت، استرالیای غربی به طور متوسط 10.4% بیش از میانگین ملی درآمد دارند. این عناوین شغلی همچنین در بریزبن، کویینزلند (8.1% بیشتر) و سیدنی، نیو ساوت ولز (6.6% بیشتر) درآمد بیشتری دارند. پایینترین حقوق را میتوان در کویینزلند (22.6% کمتر) و آدلاید، جنوب استرالیا (5.4% کمتر) یافت.

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

X