مدیریت پروژه برای مهاجرت استرالیا

 کد شغلی مدیریت پروژه ( Construction Managers با کد انزکو ۱۳۳۱ )

تا کنون در ۵ ماه گذشته کمتر از ۵ دعوت نامه ویزای ۱۸۹ استرالیا را دریافت کرده اند. در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ و بعد از منتشر شدن تعداد دعوت نامه های صادر شده مشخص شد که تعداد دعوت نامه ای است که برای این رشته در این سال مالی در نظر گرفته شده است ۴۹۸۳ می باشد. یعنی در ابتدای سال مالی مطرح شد که ۴۹۸۳ دعوت نامه برای مدیران پروژه در نظر گرفته شده است اما در ۵ ماه گذشته کمتر از ۵ نفر موفق به دریافت دعوت نامه ۱۸۹ استرالیا شده اند.

خبر خوب : اگر متقاضی رشته مدیریت پروژه هستید ، باید بدانید رقبای شما با امتیاز کمی در لیست انتظار دعوت نامه هستند ، پس اگر می توانید امتیازهای بالایی را بدست آورید در این کد شغلی از شانس بسیار بالایی برخوردار خواهید بود.

✅ سازمان ارزیابی = وتاسس استرالیا

✅ هزینه ارزیابی مدارک = ۸۸۰ دلار استرالیا

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

X