تاثیر مدرک کارشناسی ارشد در مهاجرت از طریق کار

آیا مدرک کارشناسی ارشد باید حتما مرتبط باشد تا ۱۵ امتیاز را بگیریم؟

پاسخ:

یکی از موضوعات مورد مناقشه برای بچه هایی که در رشته های غیر مرتبط با رشته کاریشان مدرک کارشناسی ارشد دارند اینجاست که خودشان نمی دانند اما همان مدرک غیر مرتبط ، می تواند ۱۵ امتیاز را برای آنها در سیستم اسکیل سلکت استرالیا و پر کردن Eoi همراه داشته باشد.

پس فراموش نکنید در زمان جمع بندی امتیازتان حتی اگر کارشناسی ارشد هنرهای رزمی هم دارید😌 و دارید برای هر رشته ای از ۵۰۹ کد شغلی استرالیا اقدام می کنید، حتما روی ۱۵ امتیاز مدرک تحصیلی حساب کنید🙏.

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

X